مخاطبان کنفرانس
  • اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مهندسی ، علوم
  • دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي
  • كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امور مهندسی و علوم
  • وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه
  • انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه مهندسی و علوم
  • كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­هاي مهندسی
  • كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در مهندسی و علوم
  • شركت‌ها و دفاتر فني و مهندسي، پيمانكاران، انبوه‌سازان و كارفرمايان

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، امور مالی ، تجارت ، بانک ، اقتصاد و حسابداری و با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی ؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی در تاریخ 3 دی 1401 برگزار می شود. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و آخرین دستاوردهای پژوهشی خود دعوت به عمل می آورد تا تاریخ 7 آبان 1401 نسبت به ارسال از طریق پنل کاربری اقدام نمایند.